Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
25/08/2010 09:40:48

Công trình xưởng may Hải Lăng.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hải Lăng, Quảng Trị.

Công trình xưởng may Hải Lăng.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hải Lăng, Quảng Trị.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]