Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
24/08/2010 11:52:46

Công trình khách sạn Thuận Hoá

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tri Phương- TP Huế

Công trình khách sạn Thuận Hoá.

Địa chỉ: 07 Nguyễn Tri Phương- TP Huế

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]