Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
23/08/2010 16:29:26

Nhà điều hành của điểm may mặc Dịch vụ Hải Lăng

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hải Lăng, Quảng Trị.

Công trình Nhà điều hành của điểm may mặc Dịch vụ Hải Lăng.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hải Lăng, Quảng Trị.

 

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]