Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
23/08/2010 16:18:02

Trung Tâm Thương Mại Phong Phú Plaza

Địa chỉ: Khu Quy hoạch Hùng Vương, Bà Triệu, TP Huế.

Trung Tâm Thương Mại Phong Phú Plaza.

Địa chỉ: Khu Quy hoạch Hùng Vương, Bà Triệu, TP Huế.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]