Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
23/08/2010 16:07:53

Xưởng thêu XNK

Địa chỉ: 93 An Dương Vương, TP Huế.

Công trình Xương thêu Xuất nhập khẩu.

Địa chỉ: 93 An Dương Vương, TP Huế.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]