Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Huế
23/08/2010 15:51:17

Công trình Xưởng may xuất nhập khẩu

Địa chỉ: 93 An Dương Vương, TP Huế.

Xưởng may xuất nhập khẩu.

Địa chỉ: 93 An Dương Vương, TP Huế.


[ In trang ]    [ Đóng lại ]